Peter Ambros

Autor, prekladateľ, historik a judaista, zvládol okrem viacerých povolaní a zamestnaní aj viaceré krajiny, jazyky a manželky. Viac.

Marián Andričík

Je slovenský literárny vedec a prekladateľ, pracoval ako redaktor časopisu Dotyky. Viac.

Krištof Anetta

Psychológ, lingvista, programátor a najnovšie i prekladateľ. Viac.

Marta Blašková- Maňáková

Redaktorka, prekladateľka. Viac.

Zuzana Bujačková

​Vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii anglický jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra. Viac.

Adam Bžoch

Adam Bžoch je literárny vedec a prekladateľ. Je autorom viacerých vedeckých a esejistických kníh. Viac.

Karol Chmel

Slovenský redaktor, básnik, prekladateľ. Viac.

Ester Danelová

Psychologička a príležitostná prekladateľka. Viac.

Renata Deáková

Renata Deáková vyštudovala odbor slovenský jazyk, literatúra – hungaristika na FF UK v Bratislave. Venuje sa umeleckému prekladu súčasnej maďarskej prózy a drámy. Viac.

Ildikó Drugová

Poetka a prekladateľka z anglického a ruského jazyka. Viac.

Elena Flašková

Vyštudovala francúzštinu a nemčinu a pôsobí ako umelecká prekladateľka z týchto jazykov. Viac.

Vladislav Gális

Prekladateľ z angličtiny, hudobný redaktor a metalista. Viac.

Ján Gavura

Básnik, prekladateľ, knižný editor, univerzitný učiteľ a literárny kritik Ján Gavura prekladá vo dvojici s Miroslavou Gavurovou. Viac.

Miroslava Gavurová

Miroslava Gavurová pôsobí ako odborná asistentka na Inštitúte prekladateľstva a tlmočníctva Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Viac.

Jozef Gerbóc

Spisovateľ, prekladateľ, redaktor. Viac.

Veronika Goldiňáková

​Veronika Goldiňáková študovala angličtinu a ruštinu na FiF UK v Bratislave. Viac.

Mila Haugová

Jedna z najprekladanejších a najplodnejších slovenských poetiek. Viac.

Otto Havrila

Prekladateľ z anglického jazyka. Prekladá od roku 1990. Viac.

Blahoslav Hečko

Významný a rozhodne najproduktívnejší slovenský prekladateľ a teoretik umeleckého prekladu, autor stoviek prekladov rôznych žánrov z taliančiny a francúzštiny, znalec diela C. Goldoniho. Viac.

Daniel Hevier

Slovenský spisovateľ, redaktor, performer a prekladateľ. Viac.

Michal Hvorecký

​Michal Hvorecký (1976) píše prózu a prekladá z nemeckého jazyka (Timus Vermes, Martin Pollack, Dea Loher). Pracuje v Goetheho inštitúte a žije s rodinou v Bratislave. Viac.

Martina Ivanová

Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru a anglický jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, na ktorej aj pracuje ako profesorka na Inštitúte slovakistických a mediálnych štúdií. Viac.

Dezider Kamhal

Slovenský filozof a prekladateľ. Viac.

Adriana Komorníková

Prekladateľka a redaktora. Viac.

Otakar Kořínek

Otakar Kořínek, prvotriedny prekladateľ z angličtiny (Lolita, Biela veľryba, knihy J.R.R.Tolkiena) a autor viacerých publicistických kníh. Viac.

Jozef Kot

Spisovateľ a popredný prekladateľ anglosaských literatúr, ktorý bol viac krát odmenený za umelecký preklad. Viac.

Martin Kubuš

Slovenský prekladateľ pôsobiaci na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Viac.

Ján Litvák

Básnik, jazykový redaktor, šéfredaktor magazínu Doma v záhrade. Viac.

Jozef Marušiak

Spisovateľ, redaktor, prekladateľ Viac.

​Ľubor Matejko

Vedúci Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Viac.

Jana Michalová

manželka, matka, babka, knihovníčka, čitateľka Viac.

Veronika Michalová

​Veronika sa narodila v auguste 1987, dosť skoro nato, aby v novembrových dňoch roku 1989 plynulo spievala na bratislavskom námestí československú hymnu. Viac.

Ema Mojžišová

je študentkou Univerzity Komenského v Bratislave a zatiaľ má len krátke prekladateľské curriculum vitae. Viac.

Katarína Motyková

Učí švédsku gramatiku, fonetiku, severskú kultúru a prekladové semináre zo švédčiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Viac.

Igor Navrátil

Renomovaný prekladateľ z francúzskeho jazyka. Viac.

Aňa Ostrihoňová

Prekladateľka a zakladateľka vydavateľstva Inaque. Viac.

Igor Otčenáš

​prozaik a prekladateľ. Viac.

Eva Palkovičová

Je spoluzostavovateľkou štyroch monografických čísel Revue svetovej literatúry, venovaných španielskej a hispanoamerickej literatúre. Viac.

Andrea Platznerová

je lekárka, psychiatrička a psychoterapeutka. Viac.

Alena Redlingerová

Novinárka a prekladateľka. K autorom ktorých prekladala patrí Mark Haddon, Virginia Woolf, John Boyne, Agatha Christie, John Grisham a Chaim Potok. Viac.

Viera Rybárová

Prekladateľka odbornej literatúry, pedagogička na VŠMU. Viac.

Alexandra Salmela

Slovenka, žijúca vo Fínsku. Autorka románov, poviedok i rozprávok. Viac.

Eva Salnerová

Slovenská prekladateľka a tlmočníčka z angličtiny. Viac.

Jarmila Samcová

Prekladateľka a redaktorka. Držiteľka viacerých ocenení za umelecký preklad. Od roku 1995 vedie Revue svetovej literatúry. Viac.

Barbara Sigmundová

​prekladateľka zo španielčiny a z angličtiny Viac.

Silvia Singer

Prekladateľka z hebrejčiny narodená v Košiciach, žijúca v Prahe. Viac.

Sofia Skokanová

prekladateľka a tlmočníčka Viac.

​Ivana Slivková

Bielorusko zažila na vlastnej koži. Niekoľkokrát. Viac.

Martin Solotruk

Prekladateľ z angličtiny a básnik. Jeho prvá zbierka Tiché vojny získala cenu za najlepší debut. Viac.

Zuzana Stankovitsová

Od roku 2010 žije na Islande, kde na Islandskej univerzite vyštudovala modernú islandčinu, staroislandčinu a islandskú medievalistiku. Viac.

Ján Štrasser

Prekladateľ z ruštiny, spisovateľ, textár. Je trojnásobným držiteľom ceny Jána Hollého za umelecký preklad. Viac.

Katarína Strelková

Vyštudovala ruský a slovenský jazyk na FFUK v Bratislave, popri pedagogickej činnosti sa do roku 1989 aktívne venovala prekladu z ruštiny. Viac.

Andrej Šuba

Ako dramaturg a autor textov spolupracuje s festivalom Konvergencie. Píše o klasickej hudbe a publikuje Hudobnom živote a rôznych ďalších periodikách. Viac.

Kristína Svrčková

Vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo na FiF UK v Bratislave. Preložila poviedku Na cintoríne, kde je pochovaný Al Johnson od Amy Hempel a spoluprekladala knihu Imigrácia očami kresťana od Abbé G. Celiera (PostScriptum, 2018). Viac.

Drahomíra Uhríková

prekladateľka z nemčiny a švédčiny Viac.

Stanislav Vallo

vyštudoval odbor taliančina-francúzština na FF UK v Bratislave, pôsobil vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, od roku 1991 pracuje v diplomatických službách, z času na čas preloží niečo z taliančiny. Viac.

Silvia Varsiková

Prekladala, alebo sa podieľala na preklade viacerých odborných kníh (napr. Habsburgovci, alebo Lexikon symbolov) ale aj románov a kníh pre deti a mládež. Viac.

Pavel Vilikovský

Žijúci klasik slovenskej prózy a skvelý prekladateľ. Viac.

Michal Vlk

​Vyštudoval hebraistiku na Katedre Blízkeho východu Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Viac.

Andrej Zmeček

Prekladateľ z nemčiny. Viac.