Martina Ivanová

1976

Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru a anglický jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, na ktorej aj pracuje ako profesorka na Inštitúte slovakistických a mediálnych štúdií.

Okrem toho pôsobí v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave ako vedecká redaktorka Slovníka súčasného slovenského jazyka. Profesionálne sa venuje súčasnému slovenskému jazyku, lexikografii, kognitívnej a korpusovej gramatike a výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka. Ako jazyková redaktorka pracovala pre vydavateľstvá Absynt, Kalligram, Perfekt a FACE. Svoje príspevky publikovala aj v časopise Romboid a Kabinet pre literatúru a kultúru.