Boris Lenko

Hudobník, skladateľ, akordeonista, otec. Viac.

Vladislav "Slnko" Šarišský

Zanietený klavirista a hudobný skladateľ. Viac.