Boris Lenko

1965

Hudobník, skladateľ, akordeonista, otec.

Pôsobenie Borisa Lenka ako pedagóga a sólistu dopĺňajú jeho mnohostranné aktivity v oblasti komornej hudby (člen viacerých komorných zoskupení - Veni ensemble, Požoň sentimental, Alea, Triango a ď.) a v ostatnom čase aj kompozičná činnosť. Nedávno sa napríklad spolupodieľal na tvorbe projektu Uspávanky.