Vladislav "Slnko" Šarišský

Zanietený klavirista a hudobný skladateľ.

Svoj život spojil s komponovaním hudby plnej vlastných pocitov a prežívaní. Precítenia sú v jeho vystúpeniach evidentné. Naživo si ich mohli fanúšikovia vypočuť a zhliadnuť napríklad v kultovom projekte Hrana Tour, ktorá bola venovaná výnimočnej osobe Mareka Brezovského. Nielen orchester alebo divadelné inscenácie. S menom Vladislava Šarišského sa spája aj projekt Talent Transport, kde sa po jeho boku objavili ďalší dvaja hudobníci – Marián Slávka a Filip Hittrich.