Jozef Gerbóc

1942 — 2000

Spisovateľ, prekladateľ, redaktor.

Stredoškolské štúdiá absolvoval v Snine (maturoval r. 1960), r. 1960 – 65 študoval slovenčinu a poľštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde potom pôsobil nepretržite: r. 1965 – 90 ako redaktor a šéfredaktor vydavateľstva Smena, 1990 – 94 vydavateľstva Práca, od 1994 bol generálnym riaditeľom sekcie umenia a knižnej kultúry na Ministerstve kultúry Slov. republiky, od 1997 generálny riaditeľ a naposledy knihovník Univ. knižnice. Básne publikoval už počas vysokoškolských štúdií v literárnych periodikách a zborníkoch. Autor poetických zbierok Z kolorimetrie (1967), Prísna nehybnosť (1980), Ľudské veci (1990). Výber z jeho poézie vyšiel pod názvom Dočasný priestor (1998). Venoval sa aj prekladaniu prózy a poézie z poľskej literatúry (J. Iwaszkiewicz, T. Rózewicz a i.).