Renata Deáková

Renata Deáková vyštudovala odbor slovenský jazyk, literatúra – hungaristika na FF UK v Bratislave. Venuje sa umeleckému prekladu súčasnej maďarskej prózy a drámy.

Jej prvá knižná publikácia, preklad románu Pála Závadu Jadvigin vankúšik, bol v roku 2000 ocenený Cenou Jána Hollého. Prekladá tiež romány Pétera Esterházyho, Sándora Máraiho a divadelné hry rôznych autorov.