Michal Hvorecký

1976

Píše prózu a prekladá z nemeckého jazyka.