Igor Navrátil

Renomovaný prekladateľ z francúzskeho jazyka.