​Ľubor Matejko

1964

Vedúci Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Prednáša kurzy Dejiny a kultúra Ruska, Dejiny a kultúra krajín východnej Európy, Staršia ruská literatúra a Základy slavistiky, vedie výberové kurzy o kultúrnom dedičstve východnej Európy. Je autorom viacerých monografií, odborných knižných prác a prekladov a množstva vedeckých štúdií. Má za sebou prednáškové a študijné pobyty na desiatke zahraničných univerzít a inštitúcií. Je aj iniciátor a organizátor Vyšehradskej literárnej ceny (www.veapla.eu).Historik a filológ, propagátor vecí, ktoré súvisia s Ruskom a bývalým ruským impériom.