Ján Gavura

1975

Básnik, prekladateľ, knižný editor, univerzitný učiteľ a literárny kritik Ján Gavura prekladá vo dvojici s Miroslavou Gavurovou.

Ján Gavura je slovenský básnik, prekladateľ, knižný editor, univerzitný učiteľ a literárny kritik. Narodil sa roku 1975 v Poprade a v súčasnosti pôsobí ako docent na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, kde vyučuje dejiny a teóriu slovenskej a svetovej literatúry 20. storočia. Je autorom troch básnických zbierok Pálenie včiel (2001), Každým ránom si (2006) a Besa (2012) a jeho básne boli preložené do angličtiny, francúzštiny, španielčiny, slovinčiny, poľštiny, maďarčiny, švédčiny a japončiny. Je autorom dvoch kníh literárnej histórie a kritiky Ján Buzássy (2008) a Lyrické iluminácie (2010) a zostavovateľom početných výberov a básnických zbierok popredných slovenských básnikov. Z angličtiny preložil romány C. McCarthyho Cesta (2009) a Táto krajina nie je pre starých (2013), R. Welcha Principiálny román (2009, v spolupráci) a výbery z básnických diel C. A. Duffyovej, M. Sweeneyho, J. Sutherlanda-Smitha, L. O‘Sullivanovej a ďalších. Je spoluzakladateľom Európskeho domu poézie Košice a štatutár občianskeho združenia FACE (Focused on Alternative Culture and Education) zameraného na propagáciu umenia a vzdelávacích projektov. Prednedávnom založil časopis o poézii a básnikoch Vertigo, dlhodobo edituje časopis o súčasnom umení Enter.