Andrej Zmeček

1963

Prekladateľ z nemčiny.

Pre Slovenský rozhlas preložil sériu dramatických textov, realizovaných v spolupráci s Goetheho inštitútom – okrem iných hru Hansa Magnusa Enzensbergera Čechy pri mori, divadelnú hru Georga Büchnera Leonce a Lena (nepublikované), viacero umelecko-kritických textov, napr. esej Dietera Kaufmanna Koho bozkáva desiata múza alebo Zrodenie akuzmatického umenia z ducha hudby, ako aj posledné publikované dielo Viléma Flussera Písmo (spolu s Almou Münzovou).