Ildikó Drugová

1966

Poetka a prekladateľka z anglického a ruského jazyka.

Ildikó Drugová píše poéziu a prekladá z anglického a ruského jazyka. Preklady poézie – výbery z tvorby ruských, britských, amerických, kanadských a izraelských básnikov publikovala časopisecky (J. Baratynskij, V. Šalamov, J. Brodskij, P.Barskovová, F. Sampsonová, T. Lux, M. Atwoodová, J. Walach, Rony Somek a i.). Preložila niekoľko titulov z beletrie (E. Gilbertová: Jedz, modli sa, miluj, 2008, Presvedčenie, 2010, M. A. Shafferová, A. Barrowsová: Guernseyská literárna a koláčová spoločnosť, 2009) a detskej literatúry (L. Child: To som celá ja, Klára Bôbiková, 2007 a i.)