Andrea Černáková

1975

Andrea Černáková navštevovala Belgické lýceum v Žiline v porevolučných časoch, čo jej otvorilo brány nielen jazykového vzdelania. Hoci chcela pôvodne študovať biológiu alebo matematiku, nakoniec úspešne ukončila štúdium na FF UK a mala sa stať učiteľkou francúzskeho a slovenského jazyka.

Prekladanie textov používala len ako jazykové cvičenie, dokonca sa jej pod nátlakom pedagóga podarilo preložiť jednu strofu z Piesne o Rolandovi. Dostala 10 bodov z 10 a pedagóg ju presvedčil, že jej to pôjde. Odvtedy si sem-tam zaprekladá, často len tak do zásuvky, aby nestratila cvik a prehľad.

Zbožňuje vôňu nových a starých kníh, je tak trochu knižná moľa. V posledných rokoch si kupuje najmä knihy o psoch, o myslení, o evolúcii a sem-tam aj o kreslení. V beletrii dáva prednosť poviedkam a krátkym románom.