Veronika Michalová

1987

​Veronika sa narodila v auguste 1987, dosť skoro nato, aby v novembrových dňoch roku 1989 plynulo spievala na bratislavskom námestí československú hymnu.

Po anglicky sa naučila už na základnej škole, ktorá dnes nesie hrdé meno Narnia. Vraj ten jazyk ovládala najlepšie na konci prvého ročníka... Možno aj preto svoje roky stredoškolské strávila na francúzskej sekcii bilingválneho gymnázia Metodova. Napriek dlhším i kratším výjazdom do rôznych krajín Európy (najdlhšie sa zdržala v Holandsku kde pracovala v tréningovom centre najmä z mladými ľuďmi z celej Európy). Bakalársky stupeň štúdia psychológie absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave. Je mamou malej Žofie a fakt ju to baví.

Občas niečo preloží, občas tlmočí (naposledy na arteterapeutickom výcviku).