Miroslava Gavurová

1976

Miroslava Gavurová pôsobí ako odborná asistentka na Inštitúte prekladateľstva a tlmočníctva Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity.

Miroslava Gavurová (1976) pôsobí ako odborná asistentka na Inštitúte prekladateľstva a tlmočníctva Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Je autorkou monografií Lingvokultúrny aspekt v preklade eseje (2012) a Skratka ako lexéma (2013). V spolupráci s Jánom Gavurom prekladá z angličtiny; preložila rományVeľká ryba (2011), Principiálny román (2009) a prózyMalá kniha írskych mýtov (2011), Strom, ktorý dáva (2011); básnické zbierky (L. Flynnová, J. Sutherland-Smith, L. O’Sullivanová) a knihy pre deti a mládež (Kvak a Čľup sú kamaráti, Pán Sova, Myšacia polievka, Medvedík Paddingtona ďalšie).Je členkou vedeckej rady časopisu Kritika prekladu a redaktorkou časopisu Jazyk a kultúra.