Eva Palkovičová

1958

Je spoluzostavovateľkou štyroch monografických čísel Revue svetovej literatúry, venovaných španielskej a hispanoamerickej literatúre.

Vyštudovala slovenčinu a španielčinu na FF UK v Bratislave. Od roku 2005 pôsobí na Katedre romanistiky FFUK. Venuje sa najmä prekladom hispanoamerickej prózy 20. storočia. Za preklady diel Dvanásť príbehov z cudziny (Hajko a Hajková 1995), O láske a iných démonoch (Slovenský spisovateľ 1997), Spoveď stroskotanca (Ikar 2004), Spomienka na moje smutné pobehlice (Ikar 2005) od Gabriela Garcíu Márqueza, Planina v plameňoch od Juana Rulfa (Slovenský spisovateľ 2000), Sépiový portrét od Isabel Allendeovej (Slovart 2002), Posledné dni Che Guevaru od Juana Ignacia Silesa del Valle (Ikar 2008) a Keď som bol smrteľný od Javiera Maríasa (Artforum 2010) získala Prémiu Literárneho fondu. Jej preklad románu súčasného španielskeho autora Carlosa Ruiza Zafóna Anjelská hra bol ocenený Cenou Jána Hollého za rok 2009.