Ján Štrasser

1946

Prekladateľ z ruštiny, spisovateľ, textár. Je trojnásobným držiteľom ceny Jána Hollého za umelecký preklad.

Ján Štrasser absolvoval štúdium na Filozofickej fakulte UK, odbor ruština – slovenčina. Pracoval ako redaktor, divadelný dramaturg a novinár. Vydal jedenásť básnických zbierok, niekoľko kníh piesňových a publicistických textov a sedemnásť kníh rozhovorov so známymi osobnosťami. Prekladá z ruštiny a s Petrom Zajacom z nemčiny. Z prekladov: , A. S. Puškin: Eugen Onegin (Petrus 2002), Daniil Charms: Mačkin zabil Kočkina (PT Marenčin 2004), Isaak Babeľ: Ako to chodilo v Odese (Slovart 2005), Vladimír Sorokin: Opričníkov deň (Kalligram 2008) Telúrsko (Artforum 2014), Ľudmila Ulická: Daniel Stein, tlmočník (Slovart 2009), Zelený stan (Slovart 2012), Jakubov rebrík (2016), Viktor Jerofejev: Encyklopédia ruskej duše (Artfórum 2011), Karl Kraus: Posledné dni ľudstva (Tatran 1987) Gottfried Benn: Stratené ja (F.R.& G.1998), Expresionistickí básnici: Krik a ticho storočia (Kalligram 1999), Josif Brodskij Jesenný krik jastraba (Slovenský spisovateľ 1991)