Ester Danelová

1986

Psychologička a príležitostná prekladateľka.

Z kníh Artfora Ester preložila Polnoc starých mužov a Adresáta neznámeho. Užila si z nich každé jedno slovo a naučila sa mnoho nových. Vyštudovala žurnalistiku, psychológiu a psychoterapeutické štúdiá a v živote ju baví prekladanie všetkého druhu. Prekladanie z jazyka anglického do českého a slovenského a naopak, prekladanie komplikovaného odborného jazyka do obyčajného ľudského, prekladanie z jazyka jedného firemného oddelenia do jazyka iného a naopak, prekladanie z jazyka utrpenia terapeutických klientov do jazyka celistvého životného príbehu. Živí ju snaha porozumieť ľuďom a pomôcť im nájsť k sebe navzájom cestu. Cez jazyk písaný, hovorený aj mlčaný.