Jana Michalová

1964

manželka, matka, babka, knihovníčka, čitateľka

Narodila sa v Československu a hoci vyrastala v Žiline, doma sa rozprávalo po česky. Vyštudovala Knihovníctvo na Filozofickej fakulte a Sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Pracuje v BIBIANE, medzinárodnom dome umenia pre deti v Bratislave.