Elena Flašková

1952

Vyštudovala francúzštinu a nemčinu a pôsobí ako umelecká prekladateľka z týchto jazykov.

V roku 1975 absolvovala FFUK - odbor prekladateľstvo – tlmočníctvo- francúzština – nemčina. Od roku 1989 vyučuje na Vysokej škole múzických umení francúzsky jazyk. Do roku 2018 bola vedúcou Katedry jazykov. Momentálne pôsobí na Katedre réžie a dramaturgie, kde vyučuje francúzsku literatúru a vedie prekladateľský seminár.

Spolupracuje so slovenskými divadlami, s literárnymi a divadelnými časopismi, s rozhlasom a televíziou. K závažným titulom divadelnej literatúry patria napr. hry v jej preklade: S. Beckett Čakanie na Godota, J.-P. Sartre S vylúčením verejnosti, V. Novarina Imaginárna opereta, List hercom, Louisovi de Funès, J. Genet Povrazolezec. Z prekladov odborných teatrologických textov si zasluhuje pozornosť predovšetkým Divadelný slovník P. Pavisa, na ktorom spolupracovala so S. Šimkovou a tiež prispela do jeho Antológie súčasnej francúzskej drámy a jej analýz prekladmi dvoch hier: M. Vinaver Portrét ženy a E. Cormann Búrka trvá a Aristoteles alebo upír západného divadla F. Dupont. Momentálne na viacerých slovenských divadelných scénach uvádzajú hry v jej preklade – Štúdio L+S, Aréna, MDPOH, Komorné divadlo Martin, Košice, Prešov.

Za svoju prekladateľskú tvorbu bola ocenená Prémiou Slovenského literárneho fondu (za preklad Používanie slov Nathalie Sarrautovej, za Hry Valèra Novarinu a za preklad z nemčiny Čárymáryfučpunč Michaela Endeho).

Je nositeľkou francúzskeho štátneho vyznamenania Rytier umenia a literatúry.