Stanislav Vallo

1951

vyštudoval odbor taliančina-francúzština na FF UK v Bratislave, pôsobil vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, od roku 1991 pracuje v diplomatických službách, z času na čas preloží niečo z taliančiny.

vyštudoval odbor taliančina-francúzština na FF UK v Bratislave, pôsobil vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, od roku 1991 pracuje v diplomatických službách, z času na čas preloží niečo z taliančiny.