Zuzana Bujačková

​Vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii anglický jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra.

Venuje sa výskumu v oblasti slavistickej historiografie, konkrétne sa zaujíma o otázky rodového usporiadania spoločnosti v období štátneho socializmu na Slovensku a ich reflexii v dobovom jazyku. V súčasnosti žije v Bratislave, kde vyučuje, skúma a prekladá z oboch vyštudovaných jazykov.