Kristína Svrčková

Vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo na FiF UK v Bratislave. Preložila poviedku Na cintoríne, kde je pochovaný Al Johnson od Amy Hempel a spoluprekladala knihu Imigrácia očami kresťana od Abbé G. Celiera (PostScriptum, 2018).

Od roku 2019 pracuje na prekladoch Tetralógie ročných období od Ali Smith pre vydavateľstvo Artforum. Venuje sa prekladu, tlmočeniu i vyučovaniu jazykov v jazykovej kombinácii angličtina – francúzština.