Kristína Svrčková

Vyštudovala odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii anglický a francúzsky jazyk a kultúra na FiF UK v Bratislave. Počas štúdia na univerzite absolvovala zahraničné pobyty vo Francúzsku, Švajčiarsku a Anglicku.

Preložila poviedku Na cintoríne, kde je pochovaný Al Johnson od Amy Hempel, spoluprekladala knihu Imigrácia očami kresťana od Abbé G. Celiera (PostScriptum, 2018), úryvky z románu Prvé storočie po Beatrice od Amina Maaloufa (RSL, 3/2018) a pracuje na prekladoch Tetralógie ročných období od Ali Smith (Artforum, 2019+). Venuje sa taktiež prekladu odborných textov a vyučovaniu jazykov.