Michal Vlk

​Vyštudoval hebraistiku na Katedre Blízkeho východu Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe.

K jeho vedeckým oblastiam záujmu patria predovšetkým moderné židovské dejiny a súčasná izraelská literatúra a kultúra. V súčasnosti pôsobí v Českej akadémii vied, kde sa venuje československým židovským dejinám v období druhej svetovej vojny. Prekladá tiež hebrejské umelecké a odborné texty.