Silvia Varsiková

1964

Prekladala, alebo sa podieľala na preklade viacerých odborných kníh (napr. Habsburgovci, alebo Lexikon symbolov) ale aj románov a kníh pre deti a mládež.