Silvia Singer

1976

Prekladateľka z hebrejčiny narodená v Košiciach, žijúca v Prahe.

Silvia Singer sa narodila v roku 1976 v Košiciach. Po maturite strávila rok Izraeli. Vyštudovala hebraistiku a etnológiu na FF UK v Prahe, počas štúdia absolvovala ročný pobyt na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme. Absolvovala v roku 2003 diplomovou prácou Vývoj židovskej identity v Košiciach po holokauste. Preložila poviedky z hebrejčiny do češtiny (pre antológie Mít si s kým promluvit, DharmaGaia 2000 a Plus mínus, Argo 2006). Z hebrejčiny do slovenčiny preložila zbierku poviedok od Etgara Kereta Zrazu klope ktosi na dvere (Artforum 2012) a od rovnakého autora Sedem dobrých rokov (Artforum 2014). Spolupracovala na preklade nápisov na náhrobkoch v Epitafy starého cintorína (Chajim 2006). V súčasnosti žije v Prahe, kde pracuje v Židovskom múzeu, vyučuje ivrit a prekladá z hebrejčiny.