Ján Jambor

1972

Mgr. Ján Jambor, PhD. je odborným asistentom Inštitútu germanistiky na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Zameranie jeho výskumnej a prekladateľskej činnosti je nielen švajčiarska po nemecky písaná literatúra od konca 19. storočia po súčasnosť, ale aj teória a dejiny kriminálnej literatúry, genológia, intertextualita, paratextualita, metafikcionalita a intermedialita. Publikoval preklady a vedecké práce hlavne o nasledovných autoroch: Friedrich Glauser, Friedrich Dürrenmatt, Hansjörg Schneider, Melitta Breznik a Peter Stamm. V poslednej dobe sa venuje hlavne tvorbe Petra Stamma.


Zoznam knižne vydaných prekladov:

Peter Stamm: Agnes (Ikar, 2006)
Peter Stamm: Približná krajina (Kalligram, 2010)
Hansjörg Schneider: Čo stvára Hunkeler (Kalligram, 2012)
Peter Stamm: Prečo bývame za mestom (Perfekt, 2014).