Peter Ambros

1948 — 2017

Autor, prekladateľ, historik a judaista, zvládol okrem viacerých povolaní a zamestnaní aj viaceré krajiny, jazyky a manželky.

Preložil okrem iného Arnošta Lustiga, Ivana Klímu, Vlastimila Třešňáka, Arnošta Goldflama, Karola Sidona a Jiřího Daníčka z češtiny do nemčiny, Ivana Kadlečíka a Miloša Žiaka zo slovenčiny do nemčiny, rabína Chatama Soféra z hebrejčiny do slovenčiny, Mendeleho Mojcher-Sfórima z jidiš do češtiny a Jicchoka Lejbuša Pereca z jidiš do slovenčiny. V Nemecku mu vyšiel román Abschlußkonzert, biografia Leben vom Blatt gespielt (v českom preklade Život hraný z listu ) a zbierka esejí Das wortreiche deutsche Schweigen. Dlhé roky písal pre viaceré nemecké rozhlasové stanice a prispieval publicisticky okrem iného do periodík Frankfurter allgemeine Zeitung, Berliner Zeitung a Die Zeit. V poslednom období života býval v Bratislave ako dôchodca a doktorand v odbore literárna veda na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.