Dezider Kamhal

1957

Slovenský filozof a prekladateľ.

Vyštudoval filozofiu a fyziku na UK v Bratislave. V súčasnosti pôsobí v Centre pre kognitívnu vedu na Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK v Bratislave. Venuje sa filozofii jazyka s dôrazom na pragmatický prístup k riešeniu a odstraňovaniu filozofickým problémov. Preložil diela viacerých popredných autorov nielen z oblasti filozofie jazyka (napr. L. Wittgenstein, P. F. Strawson, J. L. Austin, J. R. Searle, F. Fukuyama, R. Dworkin a i.).