Ema Mojžišová

1998

je študentkou Univerzity Komenského v Bratislave a zatiaľ má len krátke prekladateľské curriculum vitae.