​Ivana Slivková

1982

Bielorusko zažila na vlastnej koži. Niekoľkokrát.

Vyštudovala slavistiku so špecializáciou bieloruský jazyk a kultúra. Pôsobí ako odborná asistentka na Katedre stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Je autorkou monografie Bieloruská poézia na prelome storočí. Interpretácia a recepcia bieloruskej poézie konca 20. a začiatku 21. storočia. (2012) V Revue svetovej literatúry publikovala preklady z poľskej poézie. Venuje sa aj odbornému prekladu z/do bieloruského jazyka a literárnej komparatistike v širšom slovanskom kontexte.