Jozef Kot

1936

Spisovateľ a popredný prekladateľ anglosaských literatúr, ktorý bol viac krát odmenený za umelecký preklad.

V roku 1956 – 59 bol redaktor časopisu Mladá tvorba v Bratislave, 1959 – 61 absolvoval základnú vojenskú službu, 1961 – 66 redaktor a zástupca šéfredaktora Slovenských pohľadov, 1966 – 68 zástupca šéfredaktora Revue svetovej literatúry, 1968 – 71 šéfredaktor vydavateľstva Tatran, 1971 – 90 riaditeľ odboru umenia na Ministerstve kultúry, 1990 – 91 pracovník Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, od r. 1991 učiteľ na Štátnej jazykovej škole v Bratislave. Prvé poviedky, literárne kritiky a preklady ako člen tzv. generácie ’56 publikoval v Mladej tvorbe, neskôr najmä v Slovenských pohľadoch. Autor cyklu próz Poslední (1963), zbierok poviedok Nanebevstúpenie stredného útočíka(1965) a Vítanie jari (1968); spoločensky angažovaných noviel Horúčka (1973),Narodeniny (1978) a Kolkáreň (1983, s. J. Kocianovou ju r. 1988 upravil pre divadlo), výberu z prozaického diela Beh bez konca (1986). Významný prekladateľ z anglickej a americkej literatúry. Preložil prozaické diela (W. S. Maugham, W. Faulkner, J. D. Salinger, A. Sillitoe, J. Updike, W. Golding, E. Hemingway, I. Fleming, B. Stoker, H. Miller, J. Joyce, Ch. Dickens, H. Robbins, B. Freemantle, J. Higgins, P. James, F. Forsyth, J. Galsworthy, J. Barnes, B. Bickmorová, E. Segal, L. J. Braunová, S. Sheldon, T. Cortland, E. Heronová a i.), menej prekladal poéziu (E. L. Masters, C. Sandburg), zostavil antológiu Americká poézia 20. storoča (1959). Prekladal drámy (E. Albee, A. Kopit, H. Pinter, E. O’Neill, V. Mahon), osobitne sa sústredil na komédie, tragédie a historické hry W. Shakespeara, preložil okolo 20 jeho dramatických diel.