Katarína Strelková

1944

Vyštudovala ruský a slovenský jazyk na FFUK v Bratislave, popri pedagogickej činnosti sa do roku 1989 aktívne venovala prekladu z ruštiny.

Po roku 1989 sa zamerala predovšetkým na výučbu a tvorbu metodických materiálov v nových spoločenských podmienkach. V roku 2007 vyšiel jej preklad románu Ľudmily Ulickej Medea a jej deti (Kalligram), v roku 2022 román Sašu Filipenka Bývalý syn (E. J. Publishing). Ako jazyková redaktorka spolupracuje s prekladateľom Jánom Štrasserom.