Eva Salnerová

Eva Salnerová je absolventkou FFUK – odbor Prekladateľstvo-tlmočenie, smer umelecký preklad. Po skončení štúdia sa venovala odbornému a umeleckému prekladu, zaoberala sa aj teoretickými aspektmi prekladu. Od roku 1991 pracovala na politicko-ekonomickom oddelení Veľvyslanectva USA ako odborná pracovníčka. Po odchode z ambasády využila príležitosť sprostredkovať slovenskej verejnosti pohľad zvonka na búrlivé udalosti 90-tych rokov na Slovensku prekladom knihy spomienok prvého amerického diplomata, ktorý tu vtedy pôsobil. Ako spolupracovníčka Paula Hackera bola priamym svedkom mnohých udalostí, ktoré kniha opisuje.