Erik Jakub Groch

Básnik, grafik a vydavateľ, autor viacerých kníh pre deti.

Jeho knižným debutom bola básnická zbierka Súkromné hodiny smútku, ktorá vyšla roku 1981, neskôr vydal básnické zbierky Baba Jaga: Žalospevy (1991), Bratsestra (1992) a TO (2000) a L’ acinéma (2001). V našom kultúrnom prostredí zaujíma osobité postavenie nielen ako básnik, editor a grafik ale aj svojimi životnými postojmi. Popri svojej básnickej tvorbe sa prejavil ako veľmi citlivý autor textov pre deti, v ktorých fantáziu nepresadzuje na úkor pravdy, naopak, svojimi príbehmi sa usiluje o návrat k základným ľudským hodnotám. Vysokej úrovni jeho textov zodpovedá aj vynikajúce výtvarné dotvorenie ich knižných vydaní. Druhé vydanie knižky Tuláčik a Klára (Edition Ryba 2005) ilustroval Ľuboslav Paľo a ilustrácie boli zapísané na Čestnú listinu IBBY, Medzinárodnej únie pre detskú knihu a vzápätí vyšla v Taliansku a Poľsku. Píšťalkár (OZ Slniečkovo 2006) s ilustráciami Jany Kiselovej-Sitekovej získal ocenenie Najkrajšia detská kniha roku 2006 a samotný text ocenenie zápisom do čestnej listiny IBBY v Bazileji. Najnovšia knižka pre deti Erika Jakuba Grocha Ábé, Aha a spol. (Rozprávky pre indigové deti) vyšla s ilustráciami jeho syna Martina v OZ Slniečkovo a odborná porota Bibiany ju zaradila medzi tri najkrajšie knihy minuloročnej jesene. Ostatná kniha Erika Jakuba Grocha a jeho knižnej dielne Šlabikár päťmestia získala Cenu Ministerstva kultúry SR za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy. Je to kniha grafických noviel (komiksov) Erika Jakuba Grocha a Chomovej, ktorá vyšla v netradičnom knihárskom spracovaní v obmedzenom náklade 600 výtlačkov. Pre deti napísal aj rozhlasové hry a niekoľko večerníčkov. V pražskom barandovskom štúdiu Bratři v triku mu realizovali animáciu autorských večerníkov.

Pre Artforum vytvoril grafiku kníh Dominika Tatarku, Chaima Potoka, ďalej knihu Forresta Cartera Malý strom a Moja milá pani. Listy Zdenke Krejčovej (Dežo Ursíny).