Polnoc starých mužov

Chaim Potok

Poslednú knihu Chaima Potoka, newyorského spisovateľa, rabína a filozofa, možno považovať sa esenciálne zhrnutie jeho bohatého diela. Témou sú spomienky. Nepríjemné spomienky, ktoré sa hrdinovia každej z poviedok neúspešne snažia vytesniť zo svojich hláv. Holokaust, boľševizmus, vojna. Aké jednoduché slová, no koľko hrôzy je za nimi! Mládenec, ktorý ako jediný prežil. Dospelý muž, ktorý sa z obete mení na vraha. Starec, ktorý čaká na baránka v kroví, čo sa obetuje za nevinných. Spomínaním ich sprevádza Davita. Má svoje vlastné tajomstvá a preto tým, ktorí sa snažia zabudnúť, dobre rozumie.

Posledný predsmrtný román židovského amerického spisovateľa Chaima Potoka je v skutočnosti trilógiou noviel. Životy troch židovských mužov v ňom spája letmé stretnutie s rovnakou ženou: s Ilanou Davitou Dinn. Noah Stremin, chlapec, ktorý vďaka svojmu nadaniu prežil Osvienčim, ju spoznáva ako mladú stredoškoláčku a doučovateľku angličtiny, bývalý plukovník ruskej tajnej služby Leonid Šertov ako odbornú asistentku katedry rusistiky a Benjamin Walter, profesor sociológie a vojenstva ako starnúcu známu spisovateľku. Je to práve Davita, ktorá im pomôže rozmotať klbko spomienok na prežité svetové aj osobné vojny a zranenia z nich, aby mohli na pozadí veľkého príbehu 20. storočia vyrozprávať v knihe svoje vlastné príbehy.


Táto kniha je o pamiatke a dôležitosti rozprávania osobných príbehov. Všetky tri príbehy sú o vojne, a tak nie sú príliš príjemné, no autor má úžasnú schopnosť vtiahnuť nás do toho. Vynikajúca a inšpiratívna kniha.

— Sondra Eklund, sonderbook.com

Bez pamäti sa náš svet rozplynie v hmle zabudnutia a my stratíme schopnosť rozlišovať (dobro od zla, pravdu od klamstva, svetlo od tmy), až sa nakoniec stratíme aj my sami. S pamäťou síce hmla úplne nezmizne, ale dokážeme lepšie žiť a lepšie zomierať. To je odkaz Chaima Potoka. Polnoc starých mužov je múdra, pokojnou a pevnou rukou napísaná kniha.

Chaim Potok (1929 — 2002)

Newyorský spisovateľ a rabín, ktorého preslávila kniha Vyvolení a román Volám sa Ašer Lev. Narodil sa v Brooklyne, v ortodoxnej chasidskej rodine poľských imigrantov.Vyštudoval anglickú literatúru a hebrejskú literatúru na Yeshiva University, v roku 1954 bol ordinovaný za rabína a neskôr získal aj doktorát z filozofie. Slúžil v americkej ... Viac.

Ester Danelová (1986)

Psychologička a príležitostná prekladateľka. Z kníh Artfora Ester preložila Polnoc starých mužov a Adresáta neznámeho. Užila si z nich každé jedno slovo a naučila sa mnoho nových. Vyštudovala žurnalistiku, psychológiu a psychoterapeutické štúdiá a v živote ju baví prekladanie všetkého druhu. Prekladanie ... Viac.

Erik Jakub Groch

Básnik, grafik a vydavateľ, autor viacerých kníh pre deti. Jeho knižným debutom bola básnická zbierka Súkromné hodiny smútku, ktorá vyšla roku 1981, neskôr vydal básnické zbierky Baba Jaga: Žalospevy (1991), Bratsestra (1992) a TO (2000) a L’ acinéma (2001). V našom kultúrnom prostredí zaujíma osobité postavenie ... Viac.