Panna zázračnica

Dominik Tatarka

Kultová kniha, napísaná sugestívnym jazykom, o hľadaní identity skupiny mladých ľudí v Bratislave uprostred druhej svetovej vojny.

Kto to je Panna zázračnica? Je pannou, plachou, neskúsenou, okolo takej po špičkách treba chodiť. Je však zároveň aj zázračnicou, vábivou i vábiacou, nefalšovanou femme fatale. Z takých sa mužom hlavy krútia, okolo takých sa muži krútia. V tejto próze je nimi mladá družina bratislavských výtvarníkov a literátov, bohémsky výkvet tých čias.

Kultová kniha, napísaná sugestívnym jazykom, o hľadaní identity skupiny mladých ľudí uprostred druhej svetovej vojny. Bratislavské romantické zákutia a príbeh, v ktorom sa všetko sústredí okolo tajomnej Anabelly, dievčiny, múzy a Panny Zázračnice. Je pannou, teda bytosťou mladou, plachou, neskúsenou, inšpirujúcou k nežným vyznaniam a veselému šanteniu, okolo takej po špičkách treba chodiť, aby ju niečo nevyplašilo. Je však zároveň aj zázračnicou, vábivou i vábiacou, roznecujúcou, skúsenou ženou, inšpirujúcou k dravosti, ženou, čo sa zahráva, na ktorú sa poľuje, podvodnicou, nefalšovanou femme fatale. Z takých sa mužom hlavy krútia, okolo takých sa muži krútia. V tejto próze je nimi mladá družina bratislavských výtvarníkov a literátov, bohémsky výkvet tých čias. Akých čias? Druho svetovo vojnových.


Anabella je Panna, bytosť mladá, plachá, neskúsená, inšpirujúca k nežným vyznaniam a veselému šanteniu, okolo takej po špičkách treba chodiť, aby ju niečo nevyplašilo. Je však zároveň aj Zázračnica, vábivá i vábiaca, roznecujúca, skúsená žena, inšpirujúca k dravosti, žena, čo sa zahráva, nefalšovaná femme fatale.  Z takých sa  mužom hlavy krútia, okolo takých sa muži krútia.

— Zuzana Mojžišová

Novela Dominika Tatarku Panna zázračnica nás oslovuje s odstupom vyše troch desaťročí po jej ostatnej reedícii. Čitateľ po nej siaha s túžbou vyplniť vyprázdnený priestor. Priestor textovej imaginácie, snenia.

Dominik Tatarka (1913 — 1989)

Popredný slovenský spisovateľ, chartista, disident. Dominik Tatarka sa narodil v početnej roľníckej rodine v Plevníku-Drienovom. Študoval slovenčinu a francúzštinu v Prahe a na Sorbonne v Paríži. Počas 2. svetovej vojny pracoval ako stredoškolský profesor, koncom vojny sa aktívne zapojil do SNP. Neskôr ... Viac.

Erik Jakub Groch

Básnik, grafik a vydavateľ, autor viacerých kníh pre deti. Jeho knižným debutom bola básnická zbierka Súkromné hodiny smútku, ktorá vyšla roku 1981, neskôr vydal básnické zbierky Baba Jaga: Žalospevy (1991), Bratsestra (1992) a TO (2000) a L’ acinéma (2001). V našom kultúrnom prostredí zaujíma osobité postavenie ... Viac.