Muž ktorý sadil stromy

Jean Giono

Knižka s posolstvom o nádeji a zmysle života, o vízii a ľudskom charaktere. O človeku, ktorý z pustatiny urobil úrodnú zem.

Príbeh jednoduchého provensálskeho pastiera Elzéarda Bouffiera, ktorý obyčajnou prácou zmenil krajinu. Nájdeme ho uprostred nehostinnej pustatiny, vyprahnutej, bez akejkoľvek vegetácie a trápenej silnými vetrami. Elzéard dennodenne po krajine vysádza stromy. Robí tak neúnavne, roky, a verí, že „človek sa môže prejavovať práve tak stvoriteľsky ako Boh, a to aj v iných oblastiach, nielen v ničení.“ Vďaka jeho vytrvalej práci po rokoch vyrastie les, a z púšte sa pomaly stáva zasľúbená zem: aj nevraživí a zrobení ľudia sa postupne menia. Príbeh je tak odzbrojujúco dojemný a inšpiratívny vo svojej jednoduchosti, že mnohí ľudia veria, že pastier Bouffier je skutočná historická postava. Slávny kanadský filmár Frédéric Back podľa tejto poviedky nakrútil roku 1987 polhodinový animovaný film, ktorý bol ocenený Oscarom.

Krásna knižka o nádeji a zmysle života so skvelými ilustráciami Ľuboslava Paľa.


Pôsobivý príbeh o zmysluplne prežitom živote mĺkveho muža prečítate za hodinku, ale rezonovať bude vo vás dlho, v mnohých navždy, lebo: ,,jediný človek vedel svojou jednoduchou fyzickou silou a svojou pevnou vôľou premeniť púšť na Zasľúbenú zem“. A pritom nečakal ani uznanie, ani odmenu.

Jean Giono (1895 — 1970)

Známy sa stal vďaka svojej knihe Muž, ktorý sadil stromy, krásnemu príbehu o odhodlaní a trpezlivosti. Narodil sa v chudobnej rodine v provensálskej dedinke Manosque, ktorú málokedy opustil a spomína ju vo viacerých svojich dielach. V šestnástich nechal školu, pracoval ako úradník v banke a neskôr ho povolali do prvej svetovej vojny. V dvadsiatych rokoch ... Viac.

Blahoslav Hečko (1915 — 2002)

Významný a rozhodne najproduktívnejší slovenský prekladateľ a teoretik umeleckého prekladu, autor stoviek prekladov rôznych žánrov z taliančiny a francúzštiny, znalec diela C. Goldoniho. Narodil sa v roku 1915 v Suchej nad Parnou ako mladší brat Františka Hečka, neskoršieho autora Červeného vína. Vyštudoval učiteľský ústav a neskôr románsku filológiu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1941-43). V štúdiách pokračoval ... Viac.

Ľuboslav Paľo (1968)

Slovenský ilustrátor oceňovaný doma i v zahraničí. Venuje sa voľnej tvorbe, grafike a knižnej ilustrácii . Ľuboslav Paľo ( 1968) študoval na VŠVU v Bratislave na oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u profesora Dušana Kállaya a absolvoval študijný pobyt v Paríži (Cité Internationale des Arts). Autor sa venuje voľnej tvorbe, grafike a knižnej ilustrácii ... Viac.

Erik Jakub Groch

Básnik, grafik a vydavateľ, autor viacerých kníh pre deti. Jeho knižným debutom bola básnická zbierka Súkromné hodiny smútku, ktorá vyšla roku 1981, neskôr vydal básnické zbierky Baba Jaga: Žalospevy (1991), Bratsestra (1992) a TO (2000) a L’ acinéma (2001). V našom kultúrnom prostredí zaujíma osobité postavenie ... Viac.