Ľuboslav Paľo

1968

Slovenský ilustrátor oceňovaný doma i v zahraničí. Venuje sa voľnej tvorbe, grafike a knižnej ilustrácii .

Ľuboslav Paľo ( 1968) študoval na VŠVU v Bratislave na oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u profesora Dušana Kállaya a absolvoval študijný pobyt v Paríži (Cité Internationale des Arts). Autor sa venuje voľnej tvorbe, grafike a knižnej ilustrácii . Na VŠVU vyučuje teóriu a prax ilustrovanej knihy. Ilustračnú tvorbu vystavoval v mnohých krajinách – SR, ČR, Japonsko, Francúzsko, Taliansko, Nórsko, Portugalsko, Fínsko, Nemecko, Poľsko, Čína, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Chorvátsko. Absolvoval workshopy(workshop BIB, Museum of Modern Art Shiga-Japonsko, Academy of Fine Arts Katowice- Poľsko) a prednášky. Ilustroval viac ako 30 kníh, niektoré z nich boli preložené a publikované vo Švajčiarsku, Nemecku, Taliansku, U.K., Francúzsku, Fínsku, Poľsku, Argentíne, Mexiku, Južnej Kórei, Japonsku a získali viacero ocenení doma aj v zahraničí ( Najkrajšie knihy Slovenska, Zlaté jablko BIB 2005, Bienále ilustrácií Oita). Spolupracuje so zahraničnými vydavateľmi , predovšetkým so švajčiarskym vydavateľstvom Bohem Press. Zúčastnil sa mnohých domácich a zahraničných porôt, niektorým aj predsedal. Ľuboslav Paľo prešiel vo svojej tvorbe vývojovými stupňami, pomerne dlho hľadal svoj štýl, ktorý sa stal v konečnom dôsledku osobitým. Knihu chápe ako jednotný vizuálny príbeh, ako spojenie ilustračnej, dizajnérskej a typografickej zložky. Dominantnou jeho ilustrácií je výrazná farebnosť, jemná štylizácia postáv, expresívny maliarsky prejav so zmyslom pre sympatický výraz zobrazovanej príbehovej „reality“ vychádzajúcej z literárnej predlohy.

V Artfore mu vyšla kniha Haló, haló pani mačka, ilustroval aj knihu Muž ktorý sadil stromy Jeana Giona.