Haló, Haló, pani mačka!

Ľuboslav Paľo

Autorská obrázková knižka plná nádherných ilustrácií ocenená Zlatým jablkom BIB 2005 a aj ako Najkrajšia kniha Slovenska 2006.

Prvá kniha vydavateľstva Artforum (po rozprávkach Daniela Pastirčáka) je kniha ovenčená Zlatým jablkom na BIB 2005, preložená do angličtiny, nemčiny, kórejčiny a konečne vychádza v svojom pôvodnom materinskom jazyku. Hoci s málom textu, je plná divokých a majstrovsky krásnych ilustrácií a pre tie najmenšie deti môže byť ich prvým stretnutím so svetom ozajstného výtvarného diela. Farebné maľby komentujú príbehy o láske, priateľstve a rôznych zvieracích divočinách a príhodách.

Rozobratá.


Dúfam, že tým neznížim umeleckú hodnotu textu, keď uvediem, že príbeh myšiakov-bračekovcov Tima a Pima, pani Mačky i záchrancu dvoch zvedavých myšacích nezbedníkov priateľa Ježka, je „šitý na mieru“ výtvarnej podoby knihy, a to tak, aby sa na každej dvojstranne mohla zmeniť jej výtvarná kompozícia a autor-výtvarník pri nej mohol využiť celú paletu farieb a ich farebných plôch a kontrastov. Všetko toto ilustrátorské i grafické čarovanie je ale podriadené vnímaniu adresáta knihy – dieťaťa, ktoré spolu s príbehom objavuje i čaro a príťažlivosť jeho výtvarnej podoby.

— Anton Baláž

Ľuboslav Paľo (1968)

Slovenský ilustrátor oceňovaný doma i v zahraničí. Venuje sa voľnej tvorbe, grafike a knižnej ilustrácii . Ľuboslav Paľo ( 1968) študoval na VŠVU v Bratislave na oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u profesora Dušana Kállaya a absolvoval študijný pobyt v Paríži (Cité Internationale des Arts). Autor sa venuje voľnej tvorbe, grafike a knižnej ilustrácii ... Viac.