Peter Gála

Grafický dizajnér, venuje sa najmä knižnému dizajnu. Súčasne pôsobí ako predseda združenia ASIL – Asociácia ilustrátorov.

Vyštudoval na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU a v súčasnosti pracuje ako freelance grafický dizajnér. Vo svojej tvorbe sa najviac zameriava na dizajn kníh a publikácií. Jeho portfólio tvorí hlavne beletria, detské knihy a odborné publikácie. Pre Artforum pripravil viacero krásnych a zaujímavých titulov.

Od roku 2015 predsedá občianskemu združeniu ASIL – Asociácia ilustrátorov, ktoré združuje tých najlepších ilustrátorov zo Slovenska.

www.petergala.sk

www.asil.sk