Retrotópia

Zygmunt Bauman

​Popredný britský sociológ poľského pôvodu Zygmunt Bauman sa vo svojej poslednej knihe detailne venuje tendenciám, ktoré sú všetky prejavom nostalgických túžob po idealizovanej či imaginárnej minulosti.

Budúcnosť sa v nich už nevníma ako krajina nádejí na lepší život, ale, aj vďaka „tekutosti“ prítomnej doby, ako plná hrozieb a nebezpečenstiev. O týchto tendenciách napovedajú názvy jednotlivých kapitol – „Späť k Hobbesovi“, „Späť ku kmeňom“, „Späť k nerovnosti“ a „Späť do lona“. Všetky spomenuté tendencie vedú k víziám, ktoré Bauman (na pozadí Moreovej Utópie) nazýva retrotópiami. Podľa retrotopických vízií nemáme hľadať a očakávať svetlú budúcnosť, ale vrátiť sa k starým zlatým časom viac či menej vzdialenej a rôzne skreslenej, ba až neexistujúcej minulosti.

Baumanovu Retrotópiu možno zaradiť k dielam, ktoré analyzujú príčiny kríz súčasnej spoločnosti a podrobne rozoberajú značnú časť spektra reakcií na tieto krízy. Jeho kniha však tiež otvorene varuje pred následkami ich ignorovania a ponúka neľahkú cestu k ich prekonaniu.

Zygmunt Bauman (1925 — 2017)

Poľský sociológ a filozof V sedemdesiatych rokoch z politických dôvodov opustil Poľsko a pôsobil v Izraeli a Veľkej Británii. Slovenským čitateľom sú známe napríklad jeho analýzy holokaustu (Modernosť a holokaust, 2002), fenoménu komunity (Komunita, 2006) alebo súčasnej krízy ... Viac.

 

Dezider Kamhal (1957)

Slovenský filozof a prekladateľ. Vyštudoval filozofiu a fyziku na UK v Bratislave. V súčasnosti pôsobí v Centre pre kognitívnu vedu na Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK v Bratislave. Venuje sa filozofii jazyka s dôrazom na pragmatický prístup k riešeniu a odstraňovaniu filozofickým ... Viac.

Peter Gála

Grafický dizajnér, venuje sa najmä knižnému dizajnu. Súčasne pôsobí ako predseda združenia ASIL – Asociácia ilustrátorov. Vyštudoval na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU a v súčasnosti pracuje ako freelance grafický dizajnér. Vo svojej tvorbe sa najviac zameriava na dizajn kníh a publikácií. Jeho portfólio tvorí hlavne beletria, detské knihy a odborné publikácie. Pre ... Viac.