Zygmunt Bauman

1925 — 2017

poľský sociológ a filozof

V sedemdesiatych rokoch z politických dôvodov opustil Poľsko a pôsobil v Izraeli a Veľkej Británii. Slovenským čitateľom sú známe napríklad jeho analýzy holokaustu (Modernosť a holokaust, 2002), fenoménu komunity (Komunita, 2006) alebo súčasnej krízy štátu (Stát v krizi, 2015). V jeho prácach sa stretávajú rozmanité vplyvy filozofického a sociálno-kritického myslenia 20. storočia (Frankfurtská škola, Hannah Arendt, Georg Simmel, Antonio Gramsci). K jeho hlavným témam patria racionalita a modernita, povaha spoločenského poriadku či moderný antisemitizmus.