Lolina kniha

Anna Ötvös

Kto sa skrýva za písmenom L., ktoré vo svojich denníkoch často spomínal Sándor Márai? Kto viac ako šesťdesiat rokov sprevádzal spisovateľa, mysliteľa a človeka s komplikovanou povahou a bol prvým čitateľom jeho textov?

Osobnosť Loly, Ilony Matzner, manželky Sándora Máraia, je pre čitateľov a milovníkov literatúry dodnes veľká neznáma. Spisovateľ si úzkostlivo strážil súkromný život, preto ju vo svojich denníkoch skromne označuje len písmenom L. Ilona Matzner bola skôr autonómnou ženou ako konvenčnou manželkou literáta, no jej život je neoddeliteľne spätý s Máraiovou biografiou a životným dielom.

Košická historička Anna Ötvös našla a doslova zachránila množstvo dokumentov, ktoré tvoria mozaiku ich spoločného života - rozhovory, spomienky, fotografie, výpisy z matriky, vysvedčenia, listy, denníky, zvukové a obrazové záznamy. Tie boli zdrojom pátrania po Lole, autonómnej osobnosti, žene z významnej košickej lekárskej rodiny Matzners, o ktorej Márai napísal: „Moja matka, dcéra, priateľka, milenka, moje dieťa.“.

Lolina kniha je rekonštrukciou kultúry a spoločnosti z ktorej Máraiova žena, ktorá svetoznámeho autora sprevádzala veľkou časťou života, pochádzala. Kniha má nesmierny význam pre výskum Máraiovho diela, objasňuje množstvo hmlistých biografických momentov a spochybňuje zažité legendy o autorovi.

Anna Ötvös

Historička a odborníčka na dielo Sándora Máraia. Viac.

Galina Sándorová

Viac.

Peter Gála

Grafický dizajnér, venuje sa najmä knižnému dizajnu. Súčasne pôsobí ako predseda združenia ASIL – Asociácia ilustrátorov. Vyštudoval na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU a v súčasnosti pracuje ako freelance grafický dizajnér. Vo svojej tvorbe sa najviac zameriava na dizajn kníh a publikácií. Jeho portfólio tvorí hlavne beletria, detské knihy a odborné publikácie. Pre ... Viac.