Slovensko 1990-1993

Paul Hacker

Kniha o začiatkoch samostantného Slovenska očami amerického diplomata.

Kniha Slovensko na ceste k samostatnosti je svojím spôsobom jedinečná. Prináša zainteresovaný a zároveň nezávislý popis udalostí, ktoré sa odohrali v Československu v rokoch 1990-1993. Autor, americký diplomat, prináša vlastnú interpretáciu oficiálnych jednaní aj neformálnych diplomatických stretnutí, na ktorých sa osobne zúčastnil. V knihe nechýba subjektívny pohľad na udalosti a osobností, ktoré sa podieľali na rozdelení federácie. Dôležité je, že dokázal zachovať odstup, nevyhnutný pre dielo, ktoré si robí ambície stať sa objektívnym dokumentom o dobe, v ktorej sa rozhodovalo o budúcnosti Slovenska a jeho obyvateľov.


[...] je to nenahraditeľné individuálne svedectvo o prelomových časoch Československa a Slovenska v rokoch 1990–1993, ktorého vyústenie nebolo jasné. Autor má dar spájať objektívne informácie o udalostiach v krajine, kde pôsobil, i fakty o vyvíjajúce sa vtedajšej americkej zahraničnej politike so svojou vlastnou skúsenosťou, s osobným náhľadom do charakteru doby i charakterov jej vtedajších protagonistov.

— Martin Bútora

Paul Hacker (1946)

Prvý americký diplomat, ktorý pôsobil po revolúcií v roku 1989 na Slovensku. Paul Hacker bol prvý americký diplomat, ktorý pôsobil v Bratislave po revolúcii v novembri 1989. Narodil sa v New Yorku v roku 1946. Je absolventom City College v New Yorku a Columbia University, kde v roku mu v roku 1976 udelili titul Ph.D. v politológii. ... Viac.

Eva Salnerová

Slovenská prekladateľka a tlmočníčka z angličtiny. Eva Salnerová je absolventkou FFUK – odbor Prekladateľstvo-tlmočenie, smer umelecký preklad. Po skončení štúdia sa venovala odbornému a umeleckému prekladu, zaoberala sa aj teoretickými aspektmi prekladu. Od roku 1991 pracovala na politicko-ekonomickom ... Viac.

Peter Gála

Grafický dizajnér, venuje sa najmä knižnému dizajnu. Súčasne pôsobí ako predseda združenia ASIL – Asociácia ilustrátorov. Vyštudoval na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU a v súčasnosti pracuje ako freelance grafický dizajnér. Vo svojej tvorbe sa najviac zameriava na dizajn kníh a publikácií. Jeho portfólio tvorí hlavne beletria, detské knihy a odborné publikácie. Pre ... Viac.