Veľký zošit, Dôkaz, Tretie klamstvo

Agota Kristof

Fascinujúce rozprávanie o podstate ľudského bytia v príbehoch bratov- dvojčiat.

Trilógia Agoty Kristof predkladá životný príbeh bratov dvojčiat, ktorých vzájomné puto zocelila vojna vôľou prežiť, no ktorých rozdelí nepriazeň osudu. Nejde však o srdcervúce vyplakávanie, ale o fascinujúce rozprávanie o podstate ľudského bytia v celej jeho nahote na úrovni jednotlivca i spoločnosti. Autorka neplytvá slovami, nemoralizuje, neanalyzuje. Podáva len sugestívne obrazy, ich vyhodnotenie necháva na čitateľa, ktorý si postupne, hnaný až do poslednej chvíle zvedavosťou, skladá celistvú mozaiku príbehu, charakterov postáv, ako aj doby a prostredia.

Napriek výraznej formálnej odlišnosti je vo všetkých troch románoch zachovaná štýlová jednoduchosť a naturálnosť. Hoci sa dej kľukatí, texty ostávajú zrozumiteľné a pútavé svojou autentickosťou. Toto dielo priam dráždi na mnohých úrovniach, nenecháva čitateľa ľahostajným a nech by boli dojmy akékoľvek, trilógii o dvoch spolunarodených bratoch sa nedá uprieť jedinečnosť po obsahovej, ako aj po formálnej stránke.

Agota Kristof (1935 — 2011)

Oceňovaná švajčiarska spisovateľka maďarského pôvodu. Prvá časť jej najznámejšieho diela Veľký zošit bola sfilmovaná. Narodila sa v Maďarsku, ale takmer päťdesiat rokov žila vo Švajčiarsku. Z Maďarska emigrovala po sovietskej invázii roku 1956. Exil, pocity vyhnanstva a smútok sa stali veľkým témou jej tvorby. Spočiatku pracovala v továrni, až postupne sa naučila ... Viac.

Andrea Černáková (1975)

Andrea Černáková navštevovala Belgické lýceum v Žiline v porevolučných časoch, čo jej otvorilo brány nielen jazykového vzdelania. Hoci chcela pôvodne študovať biológiu alebo matematiku, nakoniec úspešne ukončila štúdium na FF UK a mala sa stať učiteľkou ... Viac.