TheoBlogy

Miro Kocúr

TheoBlogy je dialogická kniha o veciach, ktoré sú pre autora hodné úvahy a rozhovoru.

Táto kniha je pokusom niečo z elektronickej verzie autorových blogov preniesť aj na papier. Budú provokujúcim pozvaním pre čitateľov, aby sa vydali na dobrodružnú cestu myslenia o otázkach zmyslu, viery a jej polemického prežívania mimo zovretia autorít. Autor v interakcii viery a životnej praxe dešifruje hodnotové postoje jednotlivca aj spoločnosti. Neponúka hotové odpovede. Cieľom je cesta hľadania nových odpovedí na nové situácie a výzvy. Toto objavovanie sa deje len v dialógu. Niekedy kostrbatom a výbušnom. Je to dialóg s otvoreným koncom. Hľadanie pravdy musí ostať aj pre teológiu ako vedu tým najposvätnejším cieľom. Bez rozhovoru a niekedy aj šokujúceho poznania to nejde. Sprievodné kresby Fera Guldana sú rovnako dynamické a dialogické. Sú pridanou hodnotou zbierky teologických blogov, ktoré sa nehrajú na veľkú teológiu. Len tlmočia autorovo osobné videnie toho, čím by teológia mohla byť.


Tým, že Miro Kocúr píše vo svojich blogoch, ktoré vyšli knižne s vtipným názvom theoBlogy pripomínajúcim anglické slovo „theology“, o veciach z prostredia cirkvi, ktoré sú hodné kritiky, z neho ešte ani zďaleka nerobí „kontroverzného blogera“. Ba ani to, že zmenil zamestnanie, a že z rímskokatolíckeho kňaza sa po rôznych „úväzkoch“ stal nakoniec „otec v domácnosti“ z neho nerobí „čiernu ovcu“. Mirove (nielen) literárne počiny sú cenné tým, že sú. Totiž, že dokáže cez klávesnicu počítača prepasírovať do sveta, či realizovať na ulici to, čo si myslia tisíce iných. 

Miro Kocúr

Vyštudoval teológiiu, pôsobil na Katolíckej univerzite, v roku 2003 odišiel z cirkevnej služby. Vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI ... Viac.

Fero Guldan (1953)

Svojský výtvarník a dobrý priateľ. František Guldan (nar.1953 v Nitre) – vyštudoval Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave (1980). Od 70.rokov rozvíja autorskú maliarsku techniku s pracovným názvom patinovaná asambláž. Venuje sa sa tiež kresbe, ilustrácii, mozaike z lámanej keramiky, objektom ... Viac.

Peter Gála

Grafický dizajnér, venuje sa najmä knižnému dizajnu. Súčasne pôsobí ako predseda združenia ASIL – Asociácia ilustrátorov. Vyštudoval na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU a v súčasnosti pracuje ako freelance grafický dizajnér. Vo svojej tvorbe sa najviac zameriava na dizajn kníh a publikácií. Jeho portfólio tvorí hlavne beletria, detské knihy a odborné publikácie. Pre ... Viac.