Miro Kocúr

Vyštudoval teológiiu, pôsobil na Katolíckej univerzite, v roku 2003 odišiel z cirkevnej služby.

Vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. V roku 2003 odišiel z cirkevnej služby. Bol spoluzakladateľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave. V roku 2008 inicioval občiansku iniciatívu Nechceme sa prizerať. Je autorom prekladov, odborných publikácií a príspevkov pre printové a elektronické médiá. Bol riaditeľom Via Iuris.