Fero Guldan

1953

Svojský výtvarník a dobrý priateľ.

František Guldan (nar.1953 v Nitre) – vyštudoval Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave (1980). Od 70.rokov rozvíja autorskú maliarsku techniku s pracovným názvom patinovaná asambláž. Venuje sa sa tiež kresbe, ilustrácii, mozaike z lámanej keramiky, objektom zo zváranej ocele. Vystavoval doma, ale aj v Prahe, Paríži, Antverpách, Ottawe, Viedni, Mníchove, Bruseli atď. Žije a pracuje v lese nad Svätým Jurom. Odtiaľ vidí na predkov v Pezinku aj Nitre.